Bài 88 trang 80 SBT Toán 6 Tập 1



Bài 7: Phép trừ hai số nguyên

Bài 88 trang 80 SBT Toán 6 Tập 1: Ông Năm nợ 150 nghìn đồng và hôm nay ông Năm đã trả được (giảm nợ được) 100 nghìn đồng. Hỏi ông Năm còn nợ bao nhiêu tiền? Hãy viết phép tính và tìm kết quả.

Lời giải:

Số tiền ông Năm còn nợ là:

150 – 100 = 50 (nghìn đồng).

Vậy ông Năm còn nợ 50 nghìn đồng.

Các bài giải sách bài tập Toán 6 Tập 1 (SBT Toán 6 Tập 1) khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 6 hay khác:


bai-7-phep-tru-hai-so-nguyen.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học