Bài 73 trang 77 SBT Toán 6 Tập 1Bài 7: Phép trừ hai số nguyên

Bài 73 trang 77 SBT Toán 6 Tập 1: Tính:

a. 5 – 8

b. 4 – (-3)

c. (-6) -7

d. (-9) – (-8)

Lời giải:

a. 5 – 8 = 5 + (-8) = -(8 - 5) = -3

b. 4 – (-3) = 4 + 3 = 7

c. (-6) -7 = (-6) + (-7) = - (6 + 7) = -13

d. (-9) –(-8) = (-9) + 8 = -(9 - 8) = -1

Các bài giải sách bài tập Toán 6 Tập 1 (SBT Toán 6 Tập 1) khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 6 hay khác:


bai-7-phep-tru-hai-so-nguyen.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học