Bài 7.4 trang 80 SBT Toán 6 Tập 1Bài 7: Phép trừ hai số nguyên

Bài 7.4 trang 80 SBT Toán 6 Tập 1: a) Điền số thích hợp vào chỗ trống

Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6

b) Em có nhận xét gì từ kết quả của hai dòng cuối?

Lời giải:

Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6

b) Nhận xét: x - y và y - x là hai số đối nhau.

Các bài giải sách bài tập Toán 6 Tập 1 (SBT Toán 6 Tập 1) khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 6 hay khác:


bai-7-phep-tru-hai-so-nguyen.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học