Bài 77 trang 78 SBT Toán 6 Tập 1Bài 7: Phép trừ hai số nguyên

Bài 77 trang 78 SBT Toán 6 Tập 1: Biểu diễn các hiệu sau thành dạng tổng

a. (-28) –(-32)

b. 50 – (-21)

c. (-45) – 30

d. x – 80

e. 7 – a

f. (-25) – (-a)

Lời giải:

a. (-28) –(-32) = (-28) + 32

b. 50 – (-21) = 50 + 21

c. (-45) – 30 = (-45) + (-30)

d. x – 80 = x + (-80)

e. 7 – a = 7 + (-a)

f. (-25) –(-a) = (-25) + a

Các bài giải sách bài tập Toán 6 Tập 1 (SBT Toán 6 Tập 1) khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 6 hay khác:


bai-7-phep-tru-hai-so-nguyen.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học