Bài 78 trang 78 SBT Toán 6 Tập 1Bài 7: Phép trừ hai số nguyên

Bài 78 trang 78 SBT Toán 6 Tập 1: Tính: a. 10 – (-3)

b. 12 – (-14)

c. (-21) – (-19)

d. (-18) -28

e. 13 – 30

f. 9 – (-9)

Lời giải:

a. 10 – (-3) = 10 + 3 = 13

b. 12 – (-14) = 12 + 14 = 26

c. (-21) – (-19) = (-21) + 19 = - (21 – 19) = -2

d. (-18) -28 = (-18) + (-28) = - (18 + 28 ) = -46

e. 13 – 30 = 13 + (-30) = - ( 30 -13) = -17

f. 9 – (-9) = 9 + 9 = 18

Các bài giải sách bài tập Toán 6 Tập 1 (SBT Toán 6 Tập 1) khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 6 hay khác:


bai-7-phep-tru-hai-so-nguyen.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học