Bài 84 trang 79 SBT Toán 6 Tập 1Bài 7: Phép trừ hai số nguyên

Bài 84 trang 79 SBT Toán 6 Tập 1: Tìm số nguyên x, biết:

a. 3 + x = 7

b. x + 5 = 0

c. x + 9 = 2

Lời giải:

a. 3 + x = 7

x = 7 -3

x = 4

Vậy x = 4.

b. x + 5 = 0

x = 0 – 5

x = 0 + (-5)

x = -5

Vậy x = -5.

c. x + 9 = 2

x = 2 -9

x = 2 + (-9)

x = -7

Vậy x = -7.

Các bài giải sách bài tập Toán 6 Tập 1 (SBT Toán 6 Tập 1) khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 6 hay khác:


bai-7-phep-tru-hai-so-nguyen.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học