Bài 74 trang 77 SBT Toán 6 Tập 1Bài 7: Phép trừ hai số nguyên

Bài 74 trang 77 SBT Toán 6 Tập 1: Tính:

a. 0 – (-9) = ?

b. (-8) – 0 =?

c. (-7) –(-7) = ?

Lời giải:

a. 0 – (-9) = 0 + 9 = 9

b. (-8) – 0 = (-8) + 0= -8

c. (-7) –(-7) = (-7) + 7 = 0

Các bài giải sách bài tập Toán 6 Tập 1 (SBT Toán 6 Tập 1) khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 6 hay khác:


bai-7-phep-tru-hai-so-nguyen.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học