Bài 7.3 trang 79 SBT Toán 6 Tập 1Bài 7: Phép trừ hai số nguyên

Bài 7.3 trang 79 SBT Toán 6 Tập 1: Thực hiện các phép tính: (-476) - 53, ta được:

(A) (-1006) ;

(B) 1006 ;

(C) (-529) ;

(D) (-423).

Lời giải:

Ta có: (- 476) - 53 = (-476) + (-53) = - ( 476 + 53) = - 529

Chọn đáp án (C) (-529).

Các bài giải sách bài tập Toán 6 Tập 1 (SBT Toán 6 Tập 1) khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 6 hay khác:


bai-7-phep-tru-hai-so-nguyen.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học