Bài 81 trang 79 SBT Toán 6 Tập 1Bài 7: Phép trừ hai số nguyên

Bài 81 trang 79 SBT Toán 6 Tập 1: Tính:

a. 8 – (3 - 7)

b. (-5) – (9 - 12 )

Lời giải:

a. 8 – (3 -7) = 8 – [3 + (-7)] = 8 – ( -4) = 8 + 4 =12

b. (-5) – (9 - 12) = (-5) – [9 + (-12)] = (-5) – (-3) = (-5) + 3 = -2

Các bài giải sách bài tập Toán 6 Tập 1 (SBT Toán 6 Tập 1) khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 6 hay khác:


bai-7-phep-tru-hai-so-nguyen.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học