Bài 87 trang 80 SBT Toán 6 Tập 1Bài 7: Phép trừ hai số nguyên

Bài 87 trang 80 SBT Toán 6 Tập 1: Có thể kết luận gì về dấu của số nguyên x ≠0, nếu biết:

a. x + |x| = 0?

b. X - |x| =0 ?

Lời giải:

Vì x ∈ Z và x ≠ 0 nên:

a. x + |x| = 0 ⇒ |x| = -x. Vậy x là số nguyên âm

b. x - |x| = 0 ⇒ |x| = x. Vậy x là một số nguyên dương

Các bài giải sách bài tập Toán 6 Tập 1 (SBT Toán 6 Tập 1) khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 6 hay khác:


bai-7-phep-tru-hai-so-nguyen.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học