Bài 87 trang 53 SBT Toán 7 Tập 2Ôn tập chương 3 - Phần Hình học

Bài 87 trang 53 sách bài tập Toán 7 Tập 2: Cho góc xOy khác góc bẹt, điểm A thuộc cạnh Ox, điểm B thuộc cạnh Oy.

a) Hãy tìm điểm M nằm trong góc xOy, cách đều hai cạnh Ox và Oy và cách đều A, B.

b) Nếu OA = OB thì có bao nhiêu điểm M thỏa mãn các điều kiện trong câu a?

Lời giải:

Giải sách bài tập Toán 7 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 7

a) Vì điểm M nằm trong góc xOy và cách đều hai cạnh Ox và Oy nên M thuộc tia phân giác Oz của xOy ^

Vì điểm M cách đều 2 điểm A và B nên M thuộc đường trung trực của AB.

Vậy M là giao điểm của đường trung trực của đoạn thẳng AB và tia phân giác Oz của xOy ^

Do đó, có vô số điểm M thỏa mãn điều kiện trong câu a) khi OA = OB.

b) Nếu OA = OB thì ΔOAB cân tại O

Khi đó tia phân giác của xOy ^ cũng là đường trung trực của AB

Vậy bất kì điểm M nào nằm trên tia phân giác của xOy ^ đều thỏa mãn điều kiện trong câu a).

Các bài giải bài tập sách bài tập Toán 7 (SBT Toán 7) khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:


on-tap-chuong-3-phan-hinh-hoc.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học