Bài 2 trang 54 SBT Toán 7 Tập 2Ôn tập chương 3 - Phần Hình học

Bài III.2 trang 54 sách bài tập Toán 7 Tập 2: Cho tam giác ABC có hai đường trung tuyến AD, BE vuông góc với nhau. Chứng minh rằng BC < 2AC.

Lời giải:

Giải sách bài tập Toán 7 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 7

Gọi giao điểm của hai đường thẳng AD và BE là G.

+) Xét tam giác BDG có góc D 1 ^ là góc ngoài tam giác nên :

D 1 ^ = B 1 ^ + G 1 ^

Lại có: G 1 ^ =90° nên D 1 ^ >90°

+) Xét tam giác ADC có: D 1 ^ + A ^ + C ^ =180° D 1 ^ >90° nên D 1 ^ là góc lớn nhất trong tam giác đó:

D 1 ^ > A ^ AC > CD (cạnh đối diện với góc lớn hơn thì lớn hơn) (1)

+ Mà D là trung điểm của BC nên CD = 1 2 BC (2)

Từ (1) và (2) ta có: 

AC> 1 2 BC hay 2AC > BC (điều phải chứng minh)

Các bài giải bài tập sách bài tập Toán 7 (SBT Toán 7) khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:


on-tap-chuong-3-phan-hinh-hoc.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học