Bài 4 trang 54 SBT Toán 7 Tập 2Ôn tập chương 3 - Phần Hình học

Bài III.4 trang 54 sách bài tập Toán 7 Tập 2: Cho tam giác ABC cân tại B có B ^ = 112o. Kẻ đường cao AH và đường phân giác AD của tam giác đó. Tính các góc của tam giác AHD.

Lời giải:

Giải sách bài tập Toán 7 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 7

+) Ta có: ABH ^ + ABC ^ =180° (hai góc kề bù)

Suy ra ABH ^ =180°112°=68°

+ Xét tam giác AHB vuông tại H ta có: 

A 1 ^ + ABH ^ =90° (tính chất tam giác vuông)

Suy ra: A 1 =90° ABH ^ =90°68°=22°

+ Tam giác ABC cân tại B nên BAC ^ = ACB ^

Lại có: 

ABC ^ =112° BAC ^ + ACB ^ + ABC ^ =180° (định lý tổng ba góc trong một tam giác)

BAC ^ = 180°112° 2 =34°

Do AD là phân giác BAC ^ nên A 2 ^ = 1 2 BAC ^ = 1 2 .34°=17°

+ Từ đó: 

HAD ^ = A ^ 1 + A 2 ^ =22°+17°=39°

Tam giác HAD vuông tại H nên HDA ^ + HAD ^ =90°

HDA ^ =90° HAD ^ =90°39°=51°

Các bài giải bài tập sách bài tập Toán 7 (SBT Toán 7) khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:


on-tap-chuong-3-phan-hinh-hoc.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học