Bài 83 trang 52 SBT Toán 7 Tập 2Ôn tập chương 3 - Phần Hình học

Bài 83 trang 52 sách bài tập Toán 7 Tập 2: Cho tam giác ABC có AB < AC, đường cao AH. Chứng minh rằng: HB < HC, HAB ^ < HAC ^ (xét hai trường hợp: B ^ nhọn và B ^ tù).

Lời giải:

Ta có: AB < AC (gt) 

Nên HB < HC (đường xiên lớn hơn thì hình chiếu lớn hơn)

+) Trường hợp B ^ nhọn

Giải sách bài tập Toán 7 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 7

Trong tam giác ABC, ta có: AB < AC

Nên B ^ > C ^ (góc đối diện với cạnh lớn hơn thì lớn hơn)

Trong tam giác AHB, ta có AHB ^ =90°

B ^ + HAB ^ =90° (tính chất tam giác vuông) (1)

Trong tam giác AHC, ta có: AHC ^ =90°

C ^ + HAC ^ =90° (tính chất tam giác vuông) (2)

Từ (1) và (2) B ^ + HAB ^ = C ^ + HAC ^

B ^ > C ^ nên HAB ^ < HAC ^

Trường hợp B ^ tù: 

Giải sách bài tập Toán 7 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 7

Vì điểm B nằm giữa H và C nên HAC ^ = HAB ^ + BAC ^

Vậy HAB ^ < HAC ^ .

Các bài giải bài tập sách bài tập Toán 7 (SBT Toán 7) khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:


on-tap-chuong-3-phan-hinh-hoc.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học