Bài II.9 trang 99 SBT Toán 6 Tập 2Ôn tập chương 3 - Phần Hình học

Bài II.9 trang 99 SBT Toán 6 Tập 2: Cho hình bs.9. Khi đó

Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6

(A) MP = MQ = MN = PQ;

(B) MP = MQ = NQ = NP;

(C) MP = MQ = NP = PQ;

(D) MP = MQ > NQ = NP;

Lời giải:

Đáp án B

Các bài giải bài tập sách bài tập Toán 6 - Tập 2 (SBT Toán 6 - Tập 2) khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 6 hay khác:


on-tap-chuong-2-hinh-hoc.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học