Bài II.6 trang 98 SBT Toán 6 Tập 2Ôn tập chương 3 - Phần Hình học

Bài II.6 trang 98 SBT Toán 6 Tập 2: Vẽ ∠mOn = 100° (h.bs.8). Vẽ tiếp ∠mOx = 90° và tia Ox ở trong góc mOn. Vẽ tiếp ∠mOy = 10° và tia Oy ở trong góc mOn. Vẽ tiếp Oz là hai tia phân giác của góc mOn. Khi đó số đo của góc xOz bằng bao nhiêu?

Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6

(A) 10°;

(B) 40°;

(C) 50°;

(D) 80°.

Lời giải:

Đáp án B

Các bài giải bài tập sách bài tập Toán 6 - Tập 2 (SBT Toán 6 - Tập 2) khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 6 hay khác:


on-tap-chuong-2-hinh-hoc.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học