Bài II.2 trang 97 SBT Toán 6 Tập 2Ôn tập chương 3 - Phần Hình học

Bài II.2 trang 97 SBT Toán 6 Tập 2: Số góc có trong hình được tạo bởi 6 tia phân biệt, chung gốc bằng

(A) 5;

(B) 6;

(C) 15;

(D) 30.

Lời giải:

Nếu có n tia phân biệt, số góc được tính theo công thức: Giải bài tập Toán 11 | Giải Toán lớp 11 (góc)

Số góc được tạo bởi 6 tia phân biệt là: Giải bài tập Toán 11 | Giải Toán lớp 11 (góc)

Đáp án C

Các bài giải bài tập sách bài tập Toán 6 - Tập 2 (SBT Toán 6 - Tập 2) khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 6 hay khác:


on-tap-chuong-2-hinh-hoc.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học