Bài II.5 trang 98 SBT Toán 6 Tập 2Ôn tập chương 3 - Phần Hình học

Bài II.5 trang 98 SBT Toán 6 Tập 2: Vẽ ∠mOn = 64°. Vẽ tiếp góc nOp kề bù với góc nOm. Vẽ tiếp Ox là tia phân giác của góc mOn. Vẽ tiếp Oy là tia phân giác của góc pOn (h.bs.7). Khi đó, số đo của góc xOy bằng bao nhiêu?

Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6

(A) 90°;

(B) 58°;

(C) 36°;

(D) 116°.

Lời giải:

Đáp án A

Các bài giải bài tập sách bài tập Toán 6 - Tập 2 (SBT Toán 6 - Tập 2) khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 6 hay khác:


on-tap-chuong-2-hinh-hoc.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học