Bài II.4 trang 98 SBT Toán 6 Tập 2Ôn tập chương 3 - Phần Hình học

Bài II.4 trang 98 SBT Toán 6 Tập 2: Vẽ ∠mOn = 36°. Vẽ tiếp góc nOp kề bù với góc nOm. Vẽ tiếp góc pOt phụ với góc mOn và tia Ot ở trong góc pOn (h.bs.6). Khi đó, số đo của góc nOt bằng bao nhiêu?

Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6

(A) 54°;

(B) 72°;

(C) 90°;

(D) 144°.

Lời giải:

Đáp án C

Các bài giải bài tập sách bài tập Toán 6 - Tập 2 (SBT Toán 6 - Tập 2) khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 6 hay khác:


on-tap-chuong-2-hinh-hoc.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học