Bài II.1 trang 97 SBT Toán 6 Tập 2Ôn tập chương 3 - Phần Hình học

Bài II.1 trang 97 SBT Toán 6 Tập 2: Cho nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng a và 3 điểm M, N, P (phân biệt). Nếu hai điểm M, N khác phía với đường thẳng a và hai điểm N, P.

(A) khác phía với đường thẳng a thì hai điểm M, P khác phía với đường thẳng a;

(B) cùng phía với đường thẳng a thì hai điểm M, P cùng phía với đường thẳng a;

(C) cùng phía với đường thẳng a thì hai điểm M, P khác phía với đường thẳng a;

(D) cùng phía với đường thẳng a thì đôi một trong số các điểm M, P, N khác phía so với đường thẳng a.

Lời giải:

Đáp án C

Các bài giải bài tập sách bài tập Toán 6 - Tập 2 (SBT Toán 6 - Tập 2) khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 6 hay khác:


on-tap-chuong-2-hinh-hoc.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học