Bài II.7 trang 98 SBT Toán 6 Tập 2Ôn tập chương 3 - Phần Hình học

Bài II.7 trang 98 SBT Toán 6 Tập 2: Biết rằng hai góc mOn và nOp kề bù, hơn nữa ∠mOn = 5∠nOp. Khi đó

(A) ∠mOn = 30° và ∠nOp = 150°;

(B) ∠mOn = 150° và ∠nOp = 30°;

(C) ∠mOn = 144° và ∠nOp = 36°;

(D) ∠mOn = 36° và ∠nOp = 144°.

Lời giải:

Giải bài tập Toán 11 | Giải Toán lớp 11

Đáp án B

Các bài giải bài tập sách bài tập Toán 6 - Tập 2 (SBT Toán 6 - Tập 2) khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 6 hay khác:


on-tap-chuong-2-hinh-hoc.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học