Bài II.8 trang 99 SBT Toán 6 Tập 2Ôn tập chương 3 - Phần Hình học

Bài II.8 trang 99 SBT Toán 6 Tập 2: Trên đường tròn tâm O bán kính R (R > 0) lấy 5 điểm M, N, P, Q, S. Khi đó, số các cung có hai đầu mút lấy trong số các điểm đã cho bằng

(A) 20;

(B) 10;

(C) 40;

(D) 200.

Lời giải:

Số các cung có hai mút lấy trong số các điểm đã cho là: 5 . 4 = 20 (cung)

Đáp án A

Các bài giải bài tập sách bài tập Toán 6 - Tập 2 (SBT Toán 6 - Tập 2) khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 6 hay khác:


on-tap-chuong-2-hinh-hoc.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học