Bài II.10 trang 99 SBT Toán 6 Tập 2Ôn tập chương 3 - Phần Hình học

Bài II.10 trang 99 SBT Toán 6 Tập 2: Tam giác MNP có MP = 6cm, MN = PN = 5cm. Góc MNx kề bù với góc MNP. Điểm Q trên tia Nx sao cho NQ = NM (h.bs.10). Khi đó, độ dài của đoạn thẳng PQ bằng

Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6

(A) 5;

(B) 6;

(C) 8;

(D) 10.

Lời giải:

Đáp án D

Các bài giải bài tập sách bài tập Toán 6 - Tập 2 (SBT Toán 6 - Tập 2) khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 6 hay khác:


on-tap-chuong-2-hinh-hoc.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học