Bài II.3 trang 97 SBT Toán 6 Tập 2Ôn tập chương 3 - Phần Hình học

Bài II.3 trang 97 SBT Toán 6 Tập 2: Biết rằng ∠MNP = 180°, câu nào sau đây không đúng?

(A) Ba điểm M, N, P thẳng hàng;

(B) Hai tia MP và MN đối nhau;

(C) Hai tia NP và NM đối nhau;

(D) MNP là góc bẹt.

Lời giải:

Đáp án B

Các bài giải bài tập sách bài tập Toán 6 - Tập 2 (SBT Toán 6 - Tập 2) khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 6 hay khác:


on-tap-chuong-2-hinh-hoc.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học