Bài 8 trang 6 SBT Toán 6 Tập 2Bài 1: Mở rộng khái niệm phân số

Bài 8 trang 6 sách bài tập Toán 6 Tập 2: Cho biểu thức Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6 với n là số nguyên

a) Số nguyên n phải có điều kiện gì để B là phân số?

b) Tìm phân số B, biết n = 0; n = 10 ; n = -2

Lời giải:

a) Để biểu thức B = Giải bài tập Toán 11 | Giải Toán lớp 11 là phân số thì n - 3 ≠ 0 ⇒ n ≠ 3

Vậy n ≠ 3 .

b) Khi n = 0 Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6

Khi n = 10 thì Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6

Khi n = -2 thì Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6

Các bài giải bài tập sách bài tập Toán 6 - Tập 2 (SBT Toán 6 - Tập 2) khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 6 hay khác:


bai-1-mo-rong-khai-niem-phan-so.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học