Bài 6 trang 7 SBT Toán 6 Tập 2Bài 1: Mở rộng khái niệm phân số

Bài 1.6 trang 7 sách bài tập Toán 6 Tập 2: Cho A = {−3; 0; 7}. Hãy viết tất cả các phân số a/b với a, b ∈ A

Lời giải:

Số 0 không thể lấy làm mẫu của phân số

Lấy -3 làm mẫu, ta viết được 3 phân số là Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6

Lấy 7 làm mẫu, ta viết được 3 phân số là Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6

Vậy ta viết tất cả được 6 phân số.

Các bài giải bài tập sách bài tập Toán 6 - Tập 2 (SBT Toán 6 - Tập 2) khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 6 hay khác:


bai-1-mo-rong-khai-niem-phan-so.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học