Bài 3 trang 6 sách bài tập Toán 6 Tập 2Bài 1: Mở rộng khái niệm phân số

Bài 1.3 trang 6 sách bài tập Toán 6 Tập 2: Cho phân số Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6 với n là số tự nhiên. Phân số A bằng bao nhiêu nếu n = 14; n = 5; n = 3.

Lời giải:

Giải bài tập Toán 11 | Giải Toán lớp 11

Các bài giải bài tập sách bài tập Toán 6 - Tập 2 (SBT Toán 6 - Tập 2) khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 6 hay khác:


bai-1-mo-rong-khai-niem-phan-so.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học