Bài 1 trang 5 SBT Toán 6 Tập 2Bài 1: Mở rộng khái niệm phân số

Bài 1 trang 5 sách bài tập Toán 6 Tập 2: Hãy biểu diễn bằng phần tô màu:

a) 1/4 của hình vuông

Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6

b) 2/3 của hình chữ nhật

Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6

Lời giải:

Cách vẽ: vẽ 2 đường chéo của hình vuông ta được 4 hình tam giác bằng nhau, tô màu một hình tam giác ta được 1/4 của hình vuông (hình 1).

Cách vẽ: chia chiều dài của hình chữ nhật thành 3 phần bằng nhau , tô màu 2 phần ta được 2/3 của hình chữ nhật (hình 2).

Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6

Các bài giải bài tập sách bài tập Toán 6 - Tập 2 (SBT Toán 6 - Tập 2) khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 6 hay khác:


bai-1-mo-rong-khai-niem-phan-so.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học