Bài 4 trang 6 sách bài tập Toán 6 Tập 2Bài 1: Mở rộng khái niệm phân số

Bài 1.4 trang 6 sách bài tập Toán 6 Tập 2: Cho tập hợp M = {2; 3; 4} Viết tập hợp P các số có tử và mẫu thuộc M, trong đó tử khác mẫu.

Lời giải:

Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6

Các bài giải bài tập sách bài tập Toán 6 - Tập 2 (SBT Toán 6 - Tập 2) khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 6 hay khác:


bai-1-mo-rong-khai-niem-phan-so.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học