Bài 6 trang 6 SBT Toán 6 Tập 2Bài 1: Mở rộng khái niệm phân số

Bài 6 trang 6 sách bài tập Toán 6 Tập 2: Biểu diễn các số sau đây dưới dạng phân số với đơn vị là:

Mét : 23 cm, 47 mm

Mét vuông: 7dm2, 101 cm2

Lời giải:

Giải bài tập Toán 11 | Giải Toán lớp 11

Các bài giải bài tập sách bài tập Toán 6 - Tập 2 (SBT Toán 6 - Tập 2) khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 6 hay khác:


bai-1-mo-rong-khai-niem-phan-so.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học