Bài 7 trang 6 SBT Toán 6 Tập 2Bài 1: Mở rộng khái niệm phân số

Bài 7 trang 6 sách bài tập Toán 6 Tập 2: Viết tập hợp A các số nguyên x , biết rằng Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6

Lời giải:

Theo bài ra, ta có:

Giải bài tập Toán 11 | Giải Toán lớp 11

Mà x ∈ Z ⇒ x ∈ {-7; -6; -5; -4}

Vậy A = {-7; -6; -5; -4}

Các bài giải bài tập sách bài tập Toán 6 - Tập 2 (SBT Toán 6 - Tập 2) khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 6 hay khác:


bai-1-mo-rong-khai-niem-phan-so.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học