Bài 2 trang 6 SBT Toán 6 Tập 2



Bài 1: Mở rộng khái niệm phân số

Bài 2 trang 6 sách bài tập Toán 6 Tập 2: Số nguyên x thỏa mãn điều kiện Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6

(A) -5

(B) -4;

(C) -6;

(D) -200

Hãy chọn đáp án đúng.

Lời giải:

Chọn đáp án A

Các bài giải bài tập sách bài tập Toán 6 - Tập 2 (SBT Toán 6 - Tập 2) khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 6 hay khác:


bai-1-mo-rong-khai-niem-phan-so.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học