Bài 2 trang 5 SBT Toán 6 Tập 2Bài 1: Mở rộng khái niệm phân số

Bài 2 trang 5 sách bài tập Toán 6 Tập 2: 2. Phần tô màu trong các hình vẽ sau biểu diễn các phân số nào?

Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6 Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6 Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6 Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6

Lời giải:

Hình a: 3/8

Hình b: 5/9

Hình c: 6/8 = 3/4

Hình d: 1/6

Các bài giải bài tập sách bài tập Toán 6 - Tập 2 (SBT Toán 6 - Tập 2) khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 6 hay khác:


bai-1-mo-rong-khai-niem-phan-so.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học