Bài 41 trang 72 SBT Toán 6 Tập 1Bài 4: Cộng hai số nguyên cùng dấu

Bài 41 trang 72 SBT Toán 6 Tập 1: Viết hai số tiếp theo của mỗi dãy số sau:

a. 2;4;6;8...

b. -3;-5;-7;-9...

Lời giải:

a. 2;4;6;8;10;12;...

b. -3;-5;-7;-9;-11;-13;...

Các bài giải sách bài tập Toán 6 Tập 1 (SBT Toán 6 Tập 1) khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 6 hay khác:


bai-4-cong-hai-so-nguyen-cung-dau.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học