Bài 39 trang 72 SBT Toán 6 Tập 1Bài 4: Cộng hai số nguyên cùng dấu

Bài 39 trang 72 SBT Toán 6 Tập 1: Tính giá trị của biểu thức

a. x + (-10), biết x = -28

b. (-267) + y, biết y = -33

Lời giải:

a. (-28) + (-10) = -(28 + 10) = -38

b. (-267) + (-33) = -(267 + 33) = -300

Các bài giải sách bài tập Toán 6 Tập 1 (SBT Toán 6 Tập 1) khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 6 hay khác:


bai-4-cong-hai-so-nguyen-cung-dau.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học