Bài 38 trang 72 SBT Toán 6 Tập 1Bài 4: Cộng hai số nguyên cùng dấu

Bài 38 trang 72 SBT Toán 6 Tập 1: Vào một buổi trưa nhiệt độ ở Mát –xco- va là -7oC. Nhiệt độ đêm hôm đó ở Mát-xco-va là bao nhiêu, biết nhiệt độ giảm 6oC

Lời giải:

Nhiệt độ đêm hôm đó ở Mát-xco-va giảm 6oC tức là tăng -6oC

Vậy nhiệt độ đêm hôm đó ở Mát-xco-va là:

(-7) + (-6) = -(7 + 6) = -13 (oC)

Các bài giải sách bài tập Toán 6 Tập 1 (SBT Toán 6 Tập 1) khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 6 hay khác:


bai-4-cong-hai-so-nguyen-cung-dau.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học