Bài 35 trang 72 SBT Toán 6 Tập 1Bài 4: Cộng hai số nguyên cùng dấu

Bài 35 trang 72 SBT Toán 6 Tập 1: Tính

a. 8274 + 226

b. (-5) + (-11)

c. (-43) + (-9)

Lời giải:

a. 8274 + 226 = 8500

b. (-5) + (-11) = -(5 + 11) = -16

c. (-43) + (-9) = -( 43 + 9) = -52

Các bài giải sách bài tập Toán 6 Tập 1 (SBT Toán 6 Tập 1) khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 6 hay khác:


bai-4-cong-hai-so-nguyen-cung-dau.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học