Bài 4.4 trang 72 SBT Toán 6 Tập 1Bài 4: Cộng hai số nguyên cùng dấu

Bài 4.4 trang 72 SBT Toán 6 Tập 1: Khoanh tròn chữ đúng trước kết quả đúng. Tổng của -19 và -513 là:

(A) 532 ;    (B) -532 ;   (C) 522 ;    (D) -522.

Lời giải:

Ta có: - 19 + (- 513) = - (19 + 513 )= - 532

Chọn (B) -532.

Các bài giải sách bài tập Toán 6 Tập 1 (SBT Toán 6 Tập 1) khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 6 hay khác:


bai-4-cong-hai-so-nguyen-cung-dau.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học