Bài 37 trang 72 SBT Toán 6 Tập 1Bài 4: Cộng hai số nguyên cùng dấu

Bài 37 trang 72 SBT Toán 6 Tập 1: Điền dấu <, > thích hợp vào ô trống:

a. (-6) + (-3) ..... (-6)

b. (-9) + (-12) .... (-20)

Lời giải:

a. Ta có: (-6) + (-3) = -(6 + 3) = - 9

nên: (-6) + (-3) < (-6)

b. Ta có: (-9) + (-12) = -21

nên: (-9) + (-12) < (-20)

Các bài giải sách bài tập Toán 6 Tập 1 (SBT Toán 6 Tập 1) khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 6 hay khác:


bai-4-cong-hai-so-nguyen-cung-dau.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học