Bài 125 trang 34 SBT Toán 6 Tập 2Bài 14: Tìm giá trị phân số của một số cho trước

Bài 125 trang 34 sách bài tập Toán 6 Tập 2: Trên đĩa có 24 quả táo. Hạnh ăn 25% số táo. Sau đó Hoàng ăn 4/9 số táo còn lại. Hỏi trên đĩa còn mấy quả táo?

Lời giải:

Số táo bạn Hạnh đã ăn là:

Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6

Số táo còn lại sau khi ban Hạnh đã ăn:

24 - 6 = 18 (quả)

Số táo bạn Hoàng đã ăn:

Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6

Số táo còn lại sau khi Hoàng đã ăn là:

18 – 8 = 10 (quả)

Các bài giải bài tập sách bài tập Toán 6 - Tập 2 (SBT Toán 6 - Tập 2) khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 6 hay khác:


bai-14-tim-gia-tri-phan-so-cua-mot-so-cho-truoc.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học