Bài 1 trang 35 SBT Toán 6 Tập 2Bài 14: Tìm giá trị phân số của một số cho trước

Bài 1 trang 35 sách bài tập Toán 6 Tập 2: Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6 của 56 bằng :

(A) 168;            (B) 192 ;

(C) 200;            (D) 208.

Hãy chọn đáp án đúng.

Lời giải:

Chọn đán án C

Các bài giải bài tập sách bài tập Toán 6 - Tập 2 (SBT Toán 6 - Tập 2) khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 6 hay khác:


bai-14-tim-gia-tri-phan-so-cua-mot-so-cho-truoc.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học