Giáo án bài Đề kiểm tra bài viết số 6 - Giáo án Ngữ văn lớp 10

Link tải Giáo án Ngữ Văn 10 Đề kiểm tra bài viết số 6

- Kiểm tra mức độ chuẩn kiến thức, kĩ năng được qui định trong chương trình môn Ngữ văn lớp 10 , sau khi học sinh kết thúc tuần 24: Nội dung bài viết số 6 : Đọc hiểu văn bản và Làm văn nghị luận về văn học

- Mục đích đánh giá năng lực đọc – hiểu và tạo lập văn bản nghị luận văn học về tác phẩm tác phẩm văn học trung đại

- Hình thức kiểm tra tự luận.

- Cụ thể:

+ Ôn lại các kiến thức và kĩ năng cơ bản về tác phẩm văn xuôi sử từ đầu thế kỉ X đến hết thế kỉ XVI và kiến thức đọc hiểu về các tác phẩm Bạch Đằng giang phú , Đại cáo bình Ngô, Hiền tài nguyên khí của quốc gia , Chuyện chức phán sự đền Tản Viên ….

+ Ôn lại kĩ năng về nghị luận một tác phẩm văn học trung đại và vận dụng thao tác Chú ý các thao tác lập luận : phân tích, so sánh, bác bỏ, bình luận..

+ Xem lại những bài làm văn của học kì 1 để tránh lỗi diễn đạt, lập luận còn vướng mắc. Chú ý ưu điểm , nhược điểm để rút kinh nghiệm.

Hình thức tự luận, thời gian 90 phút.

Mức độ

Chủ đề

Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao Cộng

Văn học

“Hiền tài là nguyên khí của quốc gia”

Phát hiện được hình ảnh, chi tiết nghệ thuật đặc sắc ngôn ngữ của tác phẩm. Hiểu giá trị nội dung của văn bản

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ

1

2,0

20%

1

2,0

20%

Làm văn

Nghị luận về nhân vật trong tác phẩm “Chuyện chức phán sự đền Tản Viên”

Vận dụng kiến thức kĩ năng về nghị luận tác phẩm văn học trung đại . Tích hợp kiến thức , kĩ năng về bài nghị luận văn học. Huy động kiến thức đã học trong tác phẩm văn học để phân tích nhân vật Ngô Tử Văn trong Chuyện chức phán sự đền Tản Viên làm rõ khí tiết và phẩm chất của nho sĩ trí thức yêu ghét phân minh. Ca ngợi chính nghĩa đã chiến thắng gian tà .Nâng cao năng lực tư duy tổng hợp so sánh đối chiếu để làm rõ giá trị nội dung và nghệ thuật tác phẩm hiện văn học trung đại . Xây dựng được luận điểm , luận cứ và dẫn chứng xác thực. Chú ý liên kết trong bài viết.

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ

1

8,0

80%

1

8,0

80%

Tổng số câu

Tổng số điểm

Tỉ lệ

1

2,0

20%

1

8,0

80%

2

10

100%

ĐỀ KIỂM TRA BÀI VIẾT SỐ 6

Thời gian : 90 phút

Câu 1 ( 2,0 đ):

Hiền tài có vai trò quan trọng như thế nào ? Ý nghĩa của việc khắc bia tiến sĩ ?

Câu 2 : (8,0 đ) :

Phân tích nhân vật Ngô Tử Văn trong “Chuyện chức phán sự đền Tản Viên” của Nguyễn Dữ.

Câu Nội dung Điểm
1

-Vai trò hiền tài là nguyên khí của quốc gia. Nguyên khí chính là sức mạnh bên trong của quốc gia.Hiền tài là người tài cao học rộng, có đạo đức, được mọi người tín nhiệm suy tôn. Hiền tài quyết định sự hưng thịnh của đất nước, góp phần làm nên sống còn của quốc gia và xã hội.

- Ý nghĩa việc khắc bia :

+ Tinh thần trọng người tài của đấng minh vương để khuyến khích

+ Noi gương hiền tài, ngăn ngừa điều ác

+ Làm cho đất nước vững bền lâu dài .. giữ gìn mệnh mạch nước nhà

-> Nhắc nhở mọi người, nhất là trí thức nhận rõ trách nhiệm với vận mệnh dân tộc.

1,0

1,0

c. Yêu cầu về kĩ năng

Biết cách làm bài văn nghị luận văn học.

Có luận điểm, luận cứ rõ ràng

Bố cục chặt chẽ, diễn đạt rõ ràng , không mắc lỗi chính tả, dùng từ, ngữ pháp

d. Yêu cầu về kiến thức

Trên cơ sở những kiến thức về tác phẩm “Chuyện chức phán sự đền Tản Viên”, HS cần đáp ứng được những yêu cầu sau :

2 Mở bài :Giới thiệu tác giả, tác phẩm , giới thiệu nhân vật Ngô Tử Văn 0,5

Thân bài

- Luận điểm 1: Con người Ngô Tử Văn

1,5

- Luận điểm 2 : Tính cách và phẩm chất

+ Cương trực, yêu chính nghĩa

+ Dũng cảm kiên cường

+ Giàu tinh thần dân tộc

4,0

- Luận điểm 3: Nhận xét và đánh giá chung về nghệ thuật xây dựng nhân vật Ngô Tử Văn – kẻ sĩ có khí tiết cao cả .

1,5
- Kết bài : Kết thúc vấn đề , nhận thức từ nhân vật Ngô Tử Văn . Nêu ra bài học thực tiễn. 0,5

Xem thêm các bài soạn Giáo án Ngữ văn lớp 10 hay khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 10 sách mới:


Giải bài tập lớp 10 sách mới các môn học