Giải Toán 7 trang 92 Chân trời sáng tạo, Kết nối tri thức, Cánh diềuTrọn bộ lời giải bài tập Toán 7 trang 92 Chân trời sáng tạo, Kết nối tri thức, Cánh diều sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 7 trang 92. Bạn vào trang hoặc Xem lời giải để theo dõi chi tiết.

- Toán lớp 7 trang 92 Tập 1 (sách mới):

- Toán lớp 7 trang 92 Tập 2 (sách mới):
Lưu trữ: Giải Toán 7 trang 92 (sách cũ)

Bài 7 (trang 92 SGK Toán 7 tập 2): Từ một điểm M trên tia phân giác của góc nhọn xOy, kẻ đường vuông góc với cạnh Ox (tại A), đường thẳng này cắt cạnh Oy tại B.

a) Hãy so sánh hai đoạn thẳng OA và MA.

b) Hãy so sánh hai đoạn thẳng OB và OM.

Lời giải:

Giải bài 7 trang 92 SGK Toán 7 Tập 2 | Giải toán lớp 7

a) Vì M nằm trên tia phân giác của xOy ^ nên xOM ^ = 1 2 xOy ^ .

xOy ^ là góc nhọn nên xOy ^ < 90 o xOM ^ < 45 o .

xOM ^ + OMA ^ = 90 o (do OAM ^ = 90 o ) nên suy ra OMA ^ > 45 o .

Do đó OMA ^ > xOM ^ OA>MA (quan hệ giữa góc và cạnh đối diện).

b) Ta có OMB ^ là góc ngoài tại đỉnh M của ∆OMA. 

OMB ^ = AOM ^ + 90 o .

OMB ^ > 90 o hay OMB ^ là góc tù.

OMB ^ là góc lớn nhất ∆OMB. 

Do đó OB là cạnh lớn nhất trong ∆OMB.

Vậy OB > OM.

Kiến thức áp dụng

+ Trong một tam giác, cạnh đối diện với góc lớn hơn là cạnh lớn hơn. Do đó cạnh đối diện với góc tù (hoặc góc vuông) là cạnh lớn nhất.

+ Trong tam giác vuông, hai góc nhọn phụ nhau.

+ Trong một tam giác, góc ngoài tại mỗi đỉnh bằng tổng hai góc trong không kề với nó.

Các bài giải bài tập Toán 7 Bài ôn cuối năm phần Hình học khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:


bai-tap-on-cuoi-nam.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học