Bài 9 trang 92 SGK Toán 7 Tập 2Bài tập Ôn cuối năm

B. Phần Hình Học

Bài 9 (trang 92 SGK Toán 7 tập 2): Chứng minh rằng: Nếu tam giác ABC có đường trung tuyến xuất phát từ A bằng một nửa cạnh BC thì tam giác đó vuông tại A.

Ứng dụng: Một tờ giấy bị rách mép (h.65). Hãy dùng thước và compa dựng đường vuông góc với cạnh AB tại A.

Giải bài 9 trang 92 SGK Toán 7 Tập 2 | Giải toán lớp 7

Lời giải:

Giải bài 9 trang 92 SGK Toán 7 Tập 2 | Giải toán lớp 7

+) Giả sử ΔABC có AD là đường trung tuyến ứng với cạnh BC và DA = DB = DC.

Vì DA = DB nên ΔABD cân tại D. Suy ra B ^ = A ^ 2 (1)

Vì DA = DC nên ΔADC cân tại D. Suy ra C ^ = A ^ 1 (2)

Cộng (1) và (2) theo vế với vế, ta được: 

B ^ + C ^ = A ^ 1 + A ^ 2 hay B ^ + C ^ = BAC ^ .

Áp dụng định lý tổng ba góc của một tam giác vào ΔABC, ta có: 

BAC ^ + B ^ + C ^ = 180 o .

BAC ^ = B ^ + C ^ = 180 o :2= 90 o .

Vậy ΔABC vuông tại A.

+) Ứng dụng:

Giải bài 9 trang 92 SGK Toán 7 Tập 2 | Giải toán lớp 7

- Vẽ đường tròn (A; r); r> AB 2 ; vẽ đường tròn (B; r).

- Gọi C là giao điểm của 2 cung tròn nằm ở phía trong tờ giấy.

- Trên tia BC lấy D sao cho BC = CD⇒ AB ⊥ AD.

Thật vậy: ΔABD có AC là trung tuyến ứng với BD (BC = CD) và AC = BC = CD (theo cách vẽ). 

⇒ AC = 1 2 BD.

Vậy ΔABD vuông tại A.

Kiến thức áp dụng

+ Tam giác có hai cạnh bằng nhau là tam giác cân. Trong tam giác cân, hai góc ở đáy bằng nhau.

+ Trong một tam giác, tổng ba góc bằng 180º.

Các bài giải bài tập Toán 7 Bài ôn cuối năm phần Hình học khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:


bai-tap-on-cuoi-nam.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học