Giải Toán 7 trang 91 Tập 2 Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diềuTrọn bộ lời giải bài tập Toán 7 trang 91 Tập 2 Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 7 trang 91. Bạn vào trang hoặc Xem lời giải để theo dõi chi tiết.

- Toán lớp 7 trang 91 Tập 2 (sách mới):

- Toán lớp 7 trang 91 Tập 1 (sách mới):
Lưu trữ: Giải Toán 7 trang 91 (sách cũ)

Bài 2 (trang 91 SGK Toán 7 tập 2): Xem hình 60.

a) Giải thích vì sao a//b.

b) Tính số đo góc NQP.

Giải bài 2 trang 91 SGK Toán 7 Tập 2 | Giải toán lớp 7

Lời giải:

a) Theo hình vẽ ta có: a ⊥ MN, b ⊥ MN ⇒ a // b (quan hệ từ vuông góc đến song song)

Giải bài 2 trang 91 SGK Toán 7 Tập 2 | Giải toán lớp 7

Kiến thức áp dụng

+ Tính chất: Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau.

+ Tính chất hai đường thẳng song song: Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì các cặp góc trong cùng phía bù nhau.

Các bài giải bài tập Toán 7 Bài ôn cuối năm phần Hình học khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:


bai-tap-on-cuoi-nam.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học