Giải Toán 7 trang 89 Tập 2 Chân trời sáng tạo, Cánh diềuTrọn bộ lời giải bài tập Toán 7 trang 89 Tập 2 Chân trời sáng tạo, Cánh diều sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 7 trang 89. Bạn vào trang hoặc Xem lời giải để theo dõi chi tiết.

- Toán lớp 7 trang 89 Tập 2 (sách mới):

- Toán lớp 7 trang 89 Tập 1 (sách mới):
Lưu trữ: Giải Toán 7 trang 89 (sách cũ)

Video Giải Bài 2 trang 89 SGK Toán 7 tập 2 - Cô Nguyễn Hà Nguyên (Giáo viên hoconline)

Bài 2 (trang 89 SGK Toán 7 tập 2): Với giá trị nào của x thì ta có:

a) |x| + x = 0 ;     b) x + |x| = 2x

Lời giải:

a)

+) Với x ≥ 0 thì |x| = x nên ta có: x + x = 0 ⇒ 2x = 0 ⇒ x = 0

+) Với x < 0 thì |x| = -x nên ta có: -x + x = 0 ⇒ 0 = 0 (luôn đúng)

⇒ |x| + x = 0 luôn có nghiệm đúng với x < 0

Vậy với x ≤ 0 thì |x| + x = 0.

b)

+) Với x ≥ 0 thì |x| = x nên ta có: x + x = 2x ⇒ 2x = 2x ⇒ 0 = 0 (luôn đúng)

⇒ x + |x| = 2x luôn có nghiệm đúng với x ≥ 0

+) Với x < 0 thì |x| = -x nên ta có: x – x = 2x ⇒ 0 = 2x ⇒ x = 0 (loại)

Vậy với x ≥ 0 thì x + |x| = 2x.

Kiến thức áp dụng

Giải bài tập Toán lớp 7

Các bài giải bài tập Toán 7 Bài ôn cuối năm phần Đại số khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:


bai-tap-on-cuoi-nam.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học