Bài 3 trang 89 SGK Toán 7 Tập 2Bài tập Ôn cuối năm

A. Phần Đại Số

Video Giải Bài 3 trang 89 SGK Toán 7 tập 2 - Cô Nguyễn Hà Nguyên (Giáo viên hoconline)

Bài 3 (trang 89 SGK Toán 7 tập 2):

Giải bài 3 trang 89 SGK Toán 7 Tập 2 | Giải toán lớp 7

Lời giải:

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:

Giải bài 3 trang 89 SGK Toán 7 Tập 2 | Giải toán lớp 7

Kiến thức áp dụng

Giải bài 3 trang 89 SGK Toán 7 Tập 2 | Giải toán lớp 7

Các bài giải bài tập Toán 7 Bài ôn cuối năm phần Đại số khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:


bai-tap-on-cuoi-nam.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học