Bài 6 trang 89 SGK Toán 7 Tập 2Bài tập Ôn cuối năm

A. Phần Đại Số

Video Giải Bài 6 trang 89 SGK Toán 7 tập 2 - Cô Nguyễn Hà Nguyên (Giáo viên hoconline)

Bài 6 (trang 89 SGK Toán 7 tập 2): Biết đồ thị của hàm số y = ax đi qua điểm M(–2 ;–3). Hãy tìm a.

Lời giải:

Vì điểm M(-2;-3) thuộc đồ thị hàm số y = ax nên ta có:

Giải bài 6 trang 89 SGK Toán 7 Tập 2 | Giải toán lớp 7

Kiến thức áp dụng

Điểm M(xM; yM) thuộc đồ thị hàm số y = f(x) ⇔ yM = f(xM).

Các bài giải bài tập Toán 7 Bài ôn cuối năm phần Đại số khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:


bai-tap-on-cuoi-nam.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học