Giải Toán 7 trang 90 Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạoTrọn bộ lời giải bài tập Toán 7 trang 90 Tập 2 Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 7 trang 90. Bạn vào trang hoặc Xem lời giải để theo dõi chi tiết.

- Toán lớp 7 trang 90 Tập 2 (sách mới):

- Toán lớp 7 trang 90 Tập 1 (sách mới):
Lưu trữ: Giải Toán 7 trang 90 (sách cũ)

Video Giải Bài 10 trang 90 SGK Toán 7 tập 2 - Cô Nguyễn Hà Nguyên (Giáo viên hoconline)

Bài 10 (trang 90 SGK Toán 7 tập 2): Cho các đa thức:

Giải bài 10 trang 90 SGK Toán 7 Tập 2 | Giải toán lớp 7

Tính:

a) A + B - C;     b) A - B + C;     c) -A + B + C.

Lời giải:

Có hai cách trình bày với bài này: một là bạn có thể liệt kê hết các phần tử ra hoặc bạn sắp xếp theo cùng thứ tự và tính như sau:

Giải bài 10 trang 90 SGK Toán 7 Tập 2 | Giải toán lớp 7

Các bài giải bài tập Toán 7 Bài ôn cuối năm phần Đại số khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:


bai-tap-on-cuoi-nam.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học