Bài 99 trang 82 SBT Toán 6 Tập 1Bài 9: Quy tắc chuyển vế

Bài 99 trang 82 SBT Toán 6 Tập 1: Cho a ∈ Z. Tìm số nguyên x, biết:

a. a + x = 7

b. a – x = 25

Lời giải:

a. Ta có: a + x = 7

x = 7 – a

b. Ta có: a – x = 25

a - 25 = x

hay x = a - 25

Các bài giải sách bài tập Toán 6 Tập 1 (SBT Toán 6 Tập 1) khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 6 hay khác:


bai-9-quy-tac-chuyen-ve.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học